Karte su u prodaji i to svakim radnim danom od 10-12 sati i 14-17 sati, a na dan predstave od 18-20 sati u Krapini- blagajna Pučkog otvorenog učilišta

CJENIK ULAZNICA

1. Za ostale predstave koje će se održati od 05. do 20. travnja 2013. u Velikoj i Maloj dvorani POU KR određuje se jedinstvena cijena ulaznice 50,00 kuna.

2. Za registrirane udruge građana, sindikalne podružnice, srednje i osnovne škole (grupni posjet od najmanje 20 osoba) te pojedinačni posjet umirovljenika i invalida uz predočenje valjane iskaznice određuje se popust od 29 % za predstavu „Crna kuća“- cijena 50,00 kuna, a za ostale predstave koje će se održati u PUO KR (osim kabarea u Maloj dvorani od 22 h) određuje se popust od 20 % – cijena 40,00 kuna.

Popust se isključivo odobrava na temelju pismene narudžbenice ili predočenje pravovaljane iskaznice.

Nema gratis karata za profesore i učitelje (ulaze u kvotu sa popustom).

Karte sa odobrenim popustom treba podignuti pet dana prije naručene predstave.